EngDeFrContact met de secretaresse

Medische Thermografie maakt preventief gezondheidsonderzoek, o.a. Borst & Prostaat mogelijk; een pijnvrije lichaamswarmte fotografiemethode waarbij ontstekingsprocessen van het hele lichaam in beeld wordt gebracht.


Signalen van een knobbeltje in ontwikkeling zijn in het begin te gering om te worden gevoeld of door een mammografie te worden opgemerkt. Medische Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij een infrarood camera  de uitgestraalde lichaamswarmte analyseert. De camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen, bedoeld om de aanmaak van nieuwe bloedvaten (de angiogenese) die een tumor doet laten groeien,  te volgen.
Omdat wij het hele lichaam in beeld brengen, geeft het inzicht in zowel actuele probleemsituaties, als wel van mogelijke klachten die zich in de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. 
Medische Thermografie wordt steeds vaker toegepast als preventief onderzoek Borst- en  Prostaat gezondheid. 
 
 
Hoe werkt medische thermografie?

Een infrarood-camerasysteem vangt de uitgestraalde lichaamswarmte op en vertaald de gemeten temperatuur in een digitale temperatuurkaart. Aan de hand van deze kaart is het mogelijk om warmtebronnen en pijngebieden, zoals ontstekingen, zwellingen en stagnaties in kaart te brengen. Tijdens het onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van straling en mag het lichaam niet worden aangeraakt. Een medische thermografie is 100% veilig en kan ook tijdens zwangerschap worden uitgevoerd.

Onderzoek met medische thermografie maakt niet alleen lichamelijk biologische processen inzichtelijk, maar ook de specifieke behandeling en strategie voor therapie. Dat is ook de reden dat thermografisch onderzoek primair preventief wordt toegepast.

 

 

Hoe gaat het thermografisch onderzoek in zijn werk? 

Het allereerste thermografie onderzoek wordt de Baseline genoemd. Dit is een temperatuuropname van het hele lichaam die dient als referentiepunt. Het tweede onderzoek kan pas op zijn vroegst na 90 dagen plaatsvinden. Dat is de tijd die cellen nodig hebben om zich te verdubbelen.

Het eerste onderzoeksrapport geeft voldoende inzicht om lichaamseigen biologie te erkennen en therapie op te pakken. Voor de één zal dit een aanpassing in voeding zijn, voor de ander specifieke expertise en of vervolgonderzoek.

Het tweede deel van de baseline vindt na 90 dagen plaatst. Hierdoor is het mogelijk  de temperatuurwaarden te vergelijken met die van het allereerste onderzoek, maar ook om te zien welk effect de hele therapie heeft gehad op de lichaamseigen biologie.

Het hele onderzoek wordt uitgevoerd onder de richtlijnen van het International Academy Certified Thermography (IACT) door een vrouwelijk gecertificeerd thermograaf.
U kunt de beoordeleng adviserend arts -thermoloog raadplegen tijdens een vervolg consult inzake onderzoeksresultaten en therapievoorstel. 

Blik op Gezondheid biedt medische thermografie aan op haar vaste locatie:

Kastelenplein 168a
5653 LX Eindhoven

Als u vragen heeft omtrent thermografie, kunt u deze aan de secretaresse stellen 040 7117333